Shopping Cart

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

The Bottle Shop™ (“chúng tôi,” “của chúng tôi”) luôn tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Mục đích của Chính sách bảo mật này là mô tả công khai cách thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập hoặc mua hàng từ https://www.thebottleshop.vn/ (“Trang web”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với việc chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách bảo mật này và Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Trang web có thể chứa các đường dẫn đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi The Bottle Shop™. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, tính chính xác hoặc ý kiến được thể hiện trong các trang web đó, và các trang web đó không được chúng tôi điều tra, giám sát hoặc kiểm tra tính chính xác hoặc hoàn chỉnh. Xin nhớ rằng khi bạn sử dụng một đường dẫn để đi từ Trang web này đến một trang web khác, Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không còn hiệu lực. Việc duyệt và tương tác của bạn trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả những trang web có liên kết trên nền tảng của chúng tôi, phải tuân theo các quy tắc và chính sách riêng của trang web đó. Các bên thứ ba đó có thể sử dụng cookie của riêng họ hoặc các phương pháp khác để thu thập thông tin về bạn.

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân sau khi bạn truy cập hoặc đăng ký trên Trang web của chúng tôi, đặt hàng, đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, tham gia các cuộc thi hoặc điền vào biểu mẫu:

a) Tên/tên người dùng;
b) Số điện thoại;
c) Địa chỉ email*;
d) Địa chỉ nhận hàng;
e) Mật khẩu; và
f) Thông tin bổ sung khi cần thiết để hoàn thành đơn đặt hàng của bạn hoặc tuân thủ các yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền.

*Bằng cách gửi địa chỉ email của bạn trên Trang web này, bạn đồng ý:
i) Nhận email từ chúng tôi nếu bạn đã cho phép chúng tôi làm như vậy cho dù là trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua một bên thứ ba;
ii) Cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ email của bạn cho mục đích xác định đối tượng khách hàng trên các trang web như Facebook nếu bạn đã chọn nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi.

Chúng tôi không gửi các email thương mại không được yêu cầu, vì, như bạn, chúng tôi cũng không thích spam. Địa chỉ email chỉ được gửi qua trang xử lý đơn đặt hàng sẽ được sử dụng cho mục đích duy nhất là gửi cho bạn thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn đã cung cấp cùng một email cho chúng tôi thông qua phương thức khác, chúng tôi có thể sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào được nêu trong Chính sách này.
Lưu ý: Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận các email trong tương lai, chúng tôi luôn đính kèm hướng dẫn hủy đăng ký chi tiết ở cuối mỗi email.

The Bottle Shop™ sử dụng cookies, hoặc các mẩu dữ liệu nhỏ được trình duyệt web của bạn lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động để xác định các khu vực trên Trang web của chúng tôi mà bạn đã truy cập. Chúng tôi sử dụng cookies để nâng cao hiệu suất và chức năng của Trang web của mình nhưng các cookies không cần thiết cho việc sử dụng của Trang web. Hầu hết các trình duyệt web có thể được thiết lập để vô hiệu hóa việc sử dụng cookies. Tuy nhiên, hành động này có thể chặn các cookies cần thiết của chúng tôi và ngăn Trang web của chúng tôi hoạt động bình thường, và bạn có thể không sử dụng được đầy đủ tất cả các tính năng và dịch vụ của Trang web. Ví dụ, bạn có thể mất một số thông tin đã lưu, chẳng hạn như các thông tin đăng nhập đã lưu, các mục yêu thích trêntrang web và một số chức năng nhất định như video, có thể không khả dụng. Các trình duyệt khác nhau cung cấp các kiểm soát khác nhau cho bạn. Việc tắt cookies hoặc danh mục cookies không xóa cookies khỏi trình duyệt của bạn, bạn sẽ phải tự thực hiện việc này từ bên trong trình duyệt của mình. Vui lòng truy cập menu trợ giúp của trình duyệt của bạn để biết thêm thông tin.

Trong quá trình giao dịch, thanh toán tại website thebottleshop.vn, The Bottle Shop chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ mà sẽ được mã hóa theo quy chuẩn bảo mật quốc tế do đơn vị cung cấp dịch vụ Cổng thanh toán trực tuyến OnePay thực hiện. 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Bất kỳ thông tin nào chúng tôi thu thập từ bạn đều có thể được sử dụng cho các mục đích sau:
a) Xử lý đơn đặt hàng của bạn và các giao dịch liên quan;
b) Cung cấp và cải thiện dịch vụ khách hàng;
c) Cá nhân hóa trải nghiệm của bạn và cải thiện Trang web và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi;
d) Tổ chứccuộc thi, quảng cáo hoặc các tính năng khác của trang web;
e) Gửi email định kỳ và thực hiện tiếp thị, quảng cáo;
f) Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc uy định khi được yêu cầu và/hoặc bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác mà chúng tôi cho là cần thiết.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu lưu trữ trên Trang web này được mã hóa và lưu trữ trên máy chủ của Công ty Amazon Web Services, 23 Church St, Singapore 049481.

Chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn khi nó vẫn còn phù hợp với mục đích thu thập thông tin hoặc miễn là được pháp luật cho phép. Khi chúng tôi không cần sử dụng thông tin của bạn nữa và chúng tôi không cần phải lưu giữ thông tin đó để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi hệ thống của mình hoặc phi cá nhân hóa thông tin để không thể nhận dạng bạn.

Chúng tôi sẽ tự động xóa tài khoản người dùng sau khoảng thời gian 12 (mười hai) tháng không hoạt động sau khi cho người dùng đó cơ hội từ chối xóa dữ liệu thông qua email được gửi đến địa chỉ email đã đăng ký một tháng trước ngày xóa.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN ĐÓ

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập, cả thông tin cá nhân và phi cá nhân, với:

a) Các bên thứ ba như các nhà quảng cáo, nhà tài trợ cuộc thi, đối tác quảng cáo và tiếp thị và những bên cung cấp nội dung khác của chúng tôi hoặc các bên có sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm.
b) Các công ty liên kết và đối tác kinh doanh hiện tại và trong tương lai của chúng tôi và nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, bán tài sản hoặc các tổ chức lại hoạt động kinh doanh khác, chúng tôi cũng có thể chia sẻ hoặc chuyển thông tin cá nhân và phi cá nhân của bạn cho những người kế nhiệm của chúng tôi.
c) Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy để cho phép họ thực hiện các dịch vụ như lưu trữ và bảo trì máy chủ và Trang web của chúng tôi; lưu trữ và quản lý dữ liệu, thư điện tử, tiếp thị; xử lý thẻ tín dụng và hoàn thành đơn đặt hàng của bạn.
d) Chính phủ và/hoặc các nhân viên thi hành pháp luật hoặc các bên tư nhân để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định; trả lời các thủ tục pháp lý (bao gồm cả trát đòi hầu tòa); bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi, các bên liên quan của chúng tôi, công chúng và các bên thứ ba khác; và các trường hợp khác mà chúng tôi cho là cần thiết.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ các phần dữ liệu tệp nhật ký của mình, bao gồm địa chỉ IP có thể được sử dụng để ước tính vị trí chung và các công nghệ khác như tốc độ kết nối, cho dù bạn đã truy cập Trang web ở một vị trí được chia sẻ, và loại thiết bị được sử dụng để truy cập Trang web, phục vụ mục đích phân tích, với các bên thứ ba, chẳng hạn như các đối tác phân tích trang web, nhà phát triển ứng dụng và mạng quảng cáo. Họ có thể tổng hợp thông tin về quảng cáo của chúng tôi và những gì bạn thấy trên Trang web và sau đó kiểm tra, nghiên cứu và báo cáo cho chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi.

Chúng tôi có quyền chuyển thông tin cho bên thứ ba trong trường hợp bán, sáp nhập hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản của The Bottle Shop ™ hoặc của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, được kiểm soát bởi hoặc chịu sự kiểm soát chung của The Bottle Shop™, dù bằng quyền sở hữu hay cách khác (“Bên liên quan của Công ty”), hoặc một phần của The Bottle Shop™ hoặc bất kỳ Bên liên quan của Công ty nào mà có liên quan đến Dịch vụ, hoặc trong trường hợp chúng tôi ngừng kinh doanh hoặc nộp đơn hoặc đã nộp đơn phá sản, tổ chức lại hoặc các thủ tục tương tự, với điều kiện bên thứ ba đồng ý tuân thủ các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Tên công ty: Công ty TNHH Bar Ông Say
Địa chỉ:            25B, Ngõ 12, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Tel:                     0962 397 966
Email:               info@3blindmen.vn

PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA MÌNH TRÊN HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP THÔNG TIN

Bạn có thể truy cập và sửa đổi dữ liệu cá nhân của mình được lưu trữ tại đơn vị thu thập thông tin bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản người dùng cá nhân của bạn trên Trang web và chọn “Cập nhật thông tin tài khoản”; bạn có thể xóa dữ liệu cá nhân của mình khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách chọn “Xóa tài khoản và thông tin cá nhân”.

Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, bạn  cũng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho The Bottle Shop về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Để yêu cầu thông tin hoặc hành động liên quan đến dữ liệu của bạn, bạn có thể liên hệ với đơn vị quản lý dữ liệu bằng cách gửi một lá thư gốc có chữ ký tươi đến địa chỉ bên dưới hoặc bằng cách gửi email tới shopping@3blindmen.vn với chữ ký điện tử.
Công ty TNHH Bar Ông Say
25B, Ngõ 12, Đường Đặng Thai Mai, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Các yêu cầu được gửi cho chúng tôi và có đủ điều kiện cần thiết sẽ được hoàn thành trong vòng 30 (ba mươi) ngày tùy theo bản chất của yêu cầu và kết quả sẽ được thông báo cho bạn qua email.

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân của khách hàng thực hiện giao dịch trên website thebottleshop.vn  được The Bottle Shop cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của website thebottleshop.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng hoặc thành viên là khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn cho thông tin cá nhân của bạn khi bạn đặt hàng hoặc nhập, gửi hoặc truy cập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cung cấp việc sử dụng một máy chủ an toàn. Tất cả thông tin nhạy cảm/ thông tin tín dụng được cung cấp đều được truyền qua công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và sau đó được mã hóa vào cơ sở dữ liệu cổng thanh toán OnePAY để chỉ những người được ủy quyền có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó mới có thể truy cập, và những người đó được yêu cầu bảo mật thông tin. Sau một giao dịch tài chính, thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng) không bao giờ được lưu trong hồ sơ.

Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc cam đoan rằng thông tin của bạn có thể không bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật hoặc quản lý nào của chúng tôi. Nếu luật hiện hành có quy định bất kỳ nghĩa vụ không thể từ chối trách nhiệm nào để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý rằng hành vi sai trái có chủ ý sẽ là tiêu chuẩn được áp dụng để đo lường sự tuân thủ của chúng tôi đối với nghĩa vụ đó.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành Viên, The Bottle ShopShop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng là thành viên được biết.

 

The Bottle Shop yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành Viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. The Bottle Shop không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và tuân theo cùng một cơ chế giải quyết tranh chấp như được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN BỊ SỬ DỤNG SAI MỤC ĐÍCH HOẶC PHẠM VI ĐÃ THÔNG BÁO

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, bạn gửi email khiếu nại đến email info@3blindmen.vn hoặc gọi điện thoại tới số 0962 397 966 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho chúng tôi. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI

Are you over 18?

Don't Drink Under 18 graphic

Bạn phải đủ 18 tuổi
để thực hiện giao dịch

You must be 18 or older
to make a purchase

Don't Drink When Pregnant graphic
Don't Drink & Drive graphic