Shopping Cart

Dịch vụ giao hàng có sẵn vào thời gian nào?

Dịch vụ giao hàng có sẵn hàng ngày từ giữa trưa đến 9 giờ tối. Đơn hàng gửi vào ngoài giờ làm việc sẽ được xử lý vào hôm sau.

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI

Are you over 18?

Don't Drink Under 18 graphic

Bạn phải đủ 18 tuổi
để thực hiện giao dịch

You must be 18 or older
to make a purchase

Don't Drink When Pregnant graphic
Don't Drink & Drive graphic