Shopping Cart

Vận chuyển có miễn phí không?

Chúng tôi cung cấp giao hàng MIỄN PHÍ:
(a) cho tất cả các đơn hàng trong vòng 3 km* tính từ các cửa hàng của chúng tôi (đơn hàng tối thiểu 500,000 VNĐ); và
(b) cho tất cả các đơn đặt hàng trên 1,000,000 VNĐ (tối đa là 8 km* tính từ cửa hàng của chúng tôi)
Đối với tất cả các đơn đặt hàng khác, mức phí vận chuyển tiêu chuẩn sẽ được áp dụng và sẽ được tự động tính khi thanh toán.
*khoảng cách được tính theo Google Maps

BẠN ĐÃ ĐỦ 18 TUỔI

Are you over 18?

Don't Drink Under 18 graphic

Bạn phải đủ 18 tuổi
để thực hiện giao dịch

You must be 18 or older
to make a purchase

Don't Drink When Pregnant graphic
Don't Drink & Drive graphic